مرکز رشد فناوری های نوین سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

فهرست ایده‌های منتخب

 • این فهرست شامل ۱۵ ایده برتر  به انتخاب شرکت کنندگان است.
 • پذیرفته نشدن سایر ایده‌ها به معنی بد بودن آنها نیست.
 • اغلب ایده‌هایی که منتخب نشدند ضعف در بازاریابی ایده داشتند.
 • این یک رویداد آموزشی است. هدف آن خلق، بازاریابی و اعتبارسنجی ایده است.
 • اگر ایده شما در این فهرست نیست ناامید نشوید. هنوز کلی کار برای انجام هستد. چیزهایی که با یادگیری آن می توانید بعد روی ایده خودتان کار کنید.
 • یکی از این ۱۵ ایده را برای کار تیمی انتخاب کنید.
 • صاحبان این ۱۵ ایده خود را در گروه معرفی کرده دنبال هم تیمی بگردید.
 • هر تیم باید ۴ تا ۶ نفر نفر باشد. 
 • هر ۴ نقش باید در تیم باشند.
 1. پزشک یار

 2. زودخواب

 3. روال

 4. fast darou

 5. ترک خودارضایی

 1. گرین پاپا

 2. زن روز

 3. تیک آب

 4. Baby health  (IBSD)

 5. روزمرگی

 1. کروناسلامت

 2. کتاب شناس

 3. هم روان

 4. دنترا (DentEra)

 5. نیوفود

به بالای صفحه بردن