مرکز رشد فناوری های نوین سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان

 

جلسه ۱ – آشنایی با مدل کسب و کار

 

 

جلسه ۲ – ارزش پیشنهادی

 

 

جلسه ۳ – بخش مشتری

 

به بالای صفحه بردن